اطلاعیه شماره (1)اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی

اطلاعیه شماره (1)اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان دولت کشور

به اطلاع میر می رساند، با توجه به اجرای طرح بانک مرکزی در خصوص کار مزد تراکنش های کارتی ، دفاتر پیشخوان دولت (کارتخوان های منصوب پیشخوان الکترونیک) در فاز ابتدایی مشمول این طرح خواهد شد. شایان ذکر است این شرکت در حال پیگیری جهت اعمال معافیت مربوط میباشد.

روابط عمومی

اشتراک در:

افزودن نظر شما