سوالات متداول درگاه اینترنتی

سوالات متداول درگاه اینترنتی

دو نسخه از قرارداد نیاز است و همچنین قابل ذکر است که همه صفحات دارای مهر و امضا باشند.

بله مدارک اصلی ارسال شده باید برابر اصل باشند.

پس از تکمیل قرارداد باید به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان سربداران، خیابان شهیدمرادحسین حسینی‌راد، پلاک 8، طبقه چهارم به کد پستی: 1595954618 تحویل گردد.

نزد هریک از بانک‌های مجاز کشور (ترجیحا پارسیان)

پس از روند ثبت نام در اسرع وقت فعال خواهد شد و توسط کارشناس مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

الزاما به نام صاحب مجوز باید باشد.

کارمزد طبق تعرفه سازمان تنظیم و حمایت از حقوق مصرف کننده تعیین می‌گردد.

باید فرم مربوط به تغییر IP را تکمیل نموده و در اسرع وقت برای شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان ارسال نمود تا بلافاصله جهت راه اندازی مجدد سرویس اقدامات لازم انجام پذیرد.