تجارت
1400-10-18
توسط
روش ارتباطی برای پذیرندگان

روش ارتباطی برای پذیرندگان دفاتر پیشخوان دولت: مراجعه به سایت iec24.com و Epishkhan.org و مطالعه اطلاعیه های سایت های مذکور. مراجعه به سایت iec24.com و آشنایی با خدمات پرداخت و بانکی شرکت پیشخوان الکترونیک در دفاتر پیشخوان دولت. تماس با شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان با شماره 86036733-021 سامانه پیامکی به شماره 500043200 ، 100043200 و[...]

بیشتر بخوانید