دستگاه های خودپرداز

دستگاه خودپرداز ATM

شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان از اولین شرکتهایی است که در زمینه نصب و پشتیبانی خودپرداز های خارج از شعب بانکی فعالیت نموده و این فرصت را برای پذیرندگان محترم فراهم آورده تا با مشارکت در این طرح، راهی نو برای کسب درآمد به دست آورند.

نصب، به روزرسانی و پشتیبانی از دستگاه های خودپرداز با همکاری سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات در تمام نقاط کشور از اقداماتی است که در حوزه ماشین های بانکی توسط شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان انجام می شود.

پایانه های بانکی غیر نقدی به منظور بالاترین میزان تراکنش و کمترین میزان خواب پول جانمایی و یا مانیتورینگ دقیق پشتیبانی می شوند.

مانیتورینگ دقیق، جانمایی و تخصیص دستگاه مناسب با هر مکان، بهره وری این ابزار مهم بانکی را به بالاترین میزان ممکن خواهد رساند.