اطلاعیه (8) کد مالیاتی و ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی

اطلاعیه (8) کد مالیاتی و ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی

قابل توجه به پذبرندگان محترم شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان که از طریق پیامک به آنها اطلاع رسانی شده است،

با توجه به اینکه هنوز تعدادی زیادی از پایانه های فروش تعیین تکلیف نگردیده است و این آخرین مهلت مودیان جهت تناظر پذیرنده‌های فعال قبلی با پرونده‌های مالیاتی خواهد بود مقتضی است در اسرع وقت به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در سرویس ها، اقدامات لازم را مبذول فرمایید

مودیان محترم مالیاتی در اسرع وقت از طریق شماره ملی / شناسه ملی خود وارد پنجره واحد خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شده در صورتی که نسبت به تکمیل پرونده‌ی مالیاتی اقدام ننموده‌اید ابتدا اقدامات لازم جهت تکمیل پرونده‌ی مالیاتی متناسب با نوع کسب و کار خود را از بخش پرونده‌های مالیاتی به انجام رسانید و سپس از بخش ساماندهی پذیرنده های بانکی لیست تمامی پذیرندگان خود را مشاهده می‌نماید.

لازم به ذکر است ردیف های دارای اطلاعات زیر مربوط به دستگاه های کارتخوان شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان است.

(تصویر به جهت راهنمایی بیشتر قرار داده شده است)

  • دارای پایانه 8 رقمی که با عدد 7 آغاز شده
  • دارای کد پذیرنده 15 رقمی که با 2131 آغاز شده
  • به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان باشد

راهنمای ثبت نام سامانه مالیاتی

  • در صورتی که هنوز پایانه مربوط را به پرونده مالیاتی متصل ننموده اید، با استفاده از گزینه الصاق به پرونده، پایانه دارای اطلاعات فوق را به پرونده مالیاتی فعال خود متصل نمایید.
  • در صورتی که هر یک از پایانه های دارای اطلاعات فوق را غیرفعال نموده اید.ابتدا با استفاده از گزینه “درخواست ویرایش مجدد” امکان فعال سازی پایانه مربوط را فراهم نمایید.

سپس با استفاده از گزینه فعال سازی پایانه مربوط را فعال سازی نمایید تا به بخش دستگاه های کارتخوان الصاق نشده انتقال داده شود.

در مرحله بعدی می بایست با استفاده از گزینه “الصاق به پرونده” پایانه مربوط را به پرونده مالیاتی مورد نظر متصل نمایید. تا پایانه مربوط در بخش دستگاه های کارتخوان الصاق شده انتقال داده شود.

نکته بسیار مهم: برای هر یک از دستگاه های کارتخوان مربوط به پیشخوان (پوز نارنجی) دو ردیف پایانه وجود خواهد داشت.

پس از انجام فرآیند فوق و الصاق پایانه‌ها به پرونده‌های مالیاتی حتما وارد سایت sam.iec24/portal شده و ضمن ثبت‌نام نسبت به تکمیل اطلاعات قدیمی خود و ثبت درخواست دستگاه کارتخوان اقدام فرمایید. (این ثبت نام به منزله دریافت دستگاه جدید نیست.)

لیست دفاتری که مشکل مالیاتی دارند، در ادامه‌ آورده شده است:
پس از انجام فرآیند فوق و الصاق پایانه‌ها به پرونده‌های مالیاتی حتما وارد سایت sam.iec24/portal شده و ضمن ثبت‌نام نسبت به تکمیل اطلاعات قدیمی خود و ثبت درخواست دستگاه کارتخوان اقدام فرمایید. (این ثبت نام به منزله دریافت دستگاه جدید نیست.)

کد دفتر استان
72121007 اردبیل
72121017 اردبیل
72121030 اردبیل
72121094 اردبیل
72121144 اردبیل
72121183 اردبیل
72131010 اصفهان
72131043 اصفهان
72131045 اصفهان
72131100 اصفهان
72131133 اصفهان
72131146 اصفهان
72131159 اصفهان
72131200 اصفهان
72131201 اصفهان
72131205 اصفهان
72131223 اصفهان
72131233 اصفهان
72131252 اصفهان
72131282 اصفهان
72131291 اصفهان
72131296 اصفهان
72131309 اصفهان
72131312 اصفهان
72131313 اصفهان
72131328 اصفهان
72131346 اصفهان
72131372 اصفهان
72131521 اصفهان
72401014 البرز
72401019 البرز
72401041 البرز
72401093 البرز
72401108 البرز
72401138 البرز
72401164 البرز
72401173 البرز
72401191 البرز
72401201 البرز
72401210 البرز
72401229 البرز
72401237 البرز
72401238 البرز
72401407 البرز
72141036 ایلام
72141045 ایلام
72141069 ایلام
72141076 ایلام
72141108 ایلام
72141114 ایلام
73141004 ایلام
73141019 ایلام
42634 آذربایجان شرقی
44959 آذربایجان شرقی
72101136 آذربایجان شرقی
72101141 آذربایجان شرقی
72101176 آذربایجان شرقی
72101202 آذربایجان شرقی
72101205 آذربایجان شرقی
72101218 آذربایجان شرقی
72101263 آذربایجان شرقی
72101294 آذربایجان شرقی
72101341 آذربایجان شرقی
72101345 آذربایجان شرقی
72101360 آذربایجان شرقی
72101382 آذربایجان شرقی
72101416 آذربایجان شرقی
72101423 آذربایجان شرقی
72101699 آذربایجان شرقی
72101706 آذربایجان شرقی
73101028 آذربایجان شرقی
40416 آذربایجان غربی
40521 آذربایجان غربی
40740 آذربایجان غربی
41606 آذربایجان غربی
48481 آذربایجان غربی
52103 آذربایجان غربی
62343 آذربایجان غربی
64167 آذربایجان غربی
64643 آذربایجان غربی
58371250 آذربایجان غربی
72111020 آذربایجان غربی
72111047 آذربایجان غربی
72111053 آذربایجان غربی
72111100 آذربایجان غربی
72111139 آذربایجان غربی
72111161 آذربایجان غربی
72111165 آذربایجان غربی
72111169 آذربایجان غربی
72111179 آذربایجان غربی
72111186 آذربایجان غربی
72111208 آذربایجان غربی
72111239 آذربایجان غربی
72111250 آذربایجان غربی
72111251 آذربایجان غربی
72111266 آذربایجان غربی
73111020 آذربایجان غربی
73111364 آذربایجان غربی
72151020 بوشهر
72151040 بوشهر
72151056 بوشهر
72151069 بوشهر
72151075 بوشهر
72151090 بوشهر
72161012 تهران
72161064 تهران
72161075 تهران
72161091 تهران
72161120 تهران
72161137 تهران
72161151 تهران
72161153 تهران
72161189 تهران
72161212 تهران
72161219 تهران
72161221 تهران
72161267 تهران
72161274 تهران
72161312 تهران
72161332 تهران
72161334 تهران
72161337 تهران
72161368 تهران
72161450 تهران
72161471 تهران
72161471 تهران
72161505 تهران
72161507 تهران
72161558 تهران
72161561 تهران
72161579 تهران
72161591 تهران
72161592 تهران
72161744 تهران
72161764 تهران
72161788 تهران
72161821 تهران
72161823 تهران
72161826 تهران
72161836 تهران
72161913 تهران
72161915 تهران
72161931 تهران
72161933 تهران
72161941 تهران
72161956 تهران
72162010 تهران
72162016 تهران
72162081 تهران
72162144 تهران
72162158 تهران
72162222 تهران
72162225 تهران
72162232 تهران
72162278 تهران
72162453 تهران
72171109 چهارمحال و بختیاری
72171115 چهارمحال و بختیاری
72171140 چهارمحال و بختیاری
72171163 چهارمحال و بختیاری
73171001 چهارمحال و بختیاری
73171008 چهارمحال و بختیاری
72181060 خراسان جنوبی
72181075 خراسان جنوبی
72191010 خراسان رضوی
72191038 خراسان رضوی
72191040 خراسان رضوی
72191043 خراسان رضوی
72191056 خراسان رضوی
72191116 خراسان رضوی
72191124 خراسان رضوی
72191142 خراسان رضوی
72191192 خراسان رضوی
72191233 خراسان رضوی
72191305 خراسان رضوی
72191322 خراسان رضوی
72191326 خراسان رضوی
72191330 خراسان رضوی
72191347 خراسان رضوی
72191366 خراسان رضوی
72191374 خراسان رضوی
72191385 خراسان رضوی
72191387 خراسان رضوی
72191425 خراسان رضوی
72191427 خراسان رضوی
72191431 خراسان رضوی
72191450 خراسان رضوی
72191454 خراسان رضوی
72191466 خراسان رضوی
72191482 خراسان رضوی
72191515 خراسان رضوی
73191132 خراسان رضوی
72201043 خراسان شمالی
72201049 خراسان شمالی
73201010 خراسان شمالی
73201022 خراسان شمالی
72211010 خوزستان
72211015 خوزستان
72211015 خوزستان
72211026 خوزستان
72211030 خوزستان
72211053 خوزستان
72211060 خوزستان
72211067 خوزستان
72211143 خوزستان
72211146 خوزستان
72211155 خوزستان
72211202 خوزستان
72211215 خوزستان
72211219 خوزستان
72211241 خوزستان
72211323 خوزستان
72211376 خوزستان
72211399 خوزستان
73211012 خوزستان
73211025 خوزستان
73211037 خوزستان
72221132 زنجان
72231033 سمنان
72231037 سمنان
72231051 سمنان
72231062 سمنان
72241005 سیستان و بلوچستان
72241029 سیستان و بلوچستان
72241030 سیستان و بلوچستان
72241034 سیستان و بلوچستان
72241041 سیستان و بلوچستان
72241062 سیستان و بلوچستان
72241067 سیستان و بلوچستان
72241071 سیستان و بلوچستان
72241076 سیستان و بلوچستان
72241090 سیستان و بلوچستان
72241105 سیستان و بلوچستان
73241010 سیستان و بلوچستان
73241034 سیستان و بلوچستان
7225184 فارس
7225209 فارس
7225273 فارس
7225446 فارس
7225543 فارس
72251009 فارس
72251047 فارس
72251048 فارس
72251055 فارس
72251076 فارس
72251080 فارس
72251083 فارس
72251083 فارس
72251097 فارس
72251121 فارس
72251130 فارس
72251162 فارس
72251227 فارس
72251233 فارس
72251266 فارس
72251282 فارس
72251289 فارس
72251294 فارس
72251324 فارس
72251329 فارس
72251339 فارس
72251344 فارس
72251373 فارس
72251378 فارس
72251406 فارس
72251451 فارس
72251456 فارس
72251509 فارس
72251555 فارس
72251559 فارس
72251562 فارس
73251013 فارس
73251016 فارس
73251026 فارس
73251037 فارس
72261001 قزوین
72261049 قزوین
72261063 قزوین
73261010 قزوین
73261017 قزوین
72271052 قم
72281002 کردستان
72281060 کردستان
72281064 کردستان
72281075 کردستان
72281075 کردستان
72281076 کردستان
72281138 کردستان
72281141 کردستان
72281175 کردستان
72281202 کردستان
72281268 کردستان
73281031 کردستان
72291007 کرمان
72291030 کرمان
72291034 کرمان
72291034 کرمان
72291039 کرمان
72291043 کرمان
72291068 کرمان
72291069 کرمان
72291072 کرمان
72291076 کرمان
72291103 کرمان
72291222 کرمان
72291294 کرمان
72291300 کرمان
72301028 کرمانشاه
72301031 کرمانشاه
72301039 کرمانشاه
72301072 کرمانشاه
72301074 کرمانشاه
72301100 کرمانشاه
72301168 کرمانشاه
72301179 کرمانشاه
72311014 کهکیلویه و بویراحمد
72311025 کهکیلویه و بویراحمد
72311036 کهکیلویه و بویراحمد
72311048 کهکیلویه و بویراحمد
72311050 کهکیلویه و بویراحمد
72311055 کهکیلویه و بویراحمد
72311080 کهکیلویه و بویراحمد
72311087 کهکیلویه و بویراحمد
73311012 کهکیلویه و بویراحمد
91431 گلستان
72321032 گلستان
72321035 گلستان
72321175 گلستان
72321177 گلستان
56957 گیلان
96031 گیلان
96119 گیلان
72331081 گیلان
72331137 گیلان
72331152 گیلان
72331164 گیلان
72331165 گیلان
72331219 گیلان
72331225 گیلان
72331228 گیلان
72331245 گیلان
72331248 گیلان
72331308 گیلان
72331379 گیلان
72331381 گیلان
72331383 گیلان
72331441 گیلان
72331515 گیلان
73331012 گیلان
73331039 گیلان
73331068 گیلان
73331074 گیلان
73331093 گیلان
73331119 گیلان
73331147 گیلان
73331238 گیلان
73331254 گیلان
73331260 گیلان
73331287 گیلان
72341007 لرستان
72341010 لرستان
72341012 لرستان
72341027 لرستان
72341067 لرستان
72341078 لرستان
72341088 لرستان
72341100 لرستان
72341129 لرستان
72341148 لرستان
72341153 لرستان
72341161 لرستان
72341167 لرستان
72341184 لرستان
72341236 لرستان
72341253 لرستان
72351007 مازندران
72351066 مازندران
72351069 مازندران
72351077 مازندران
72351104 مازندران
72351125 مازندران
72351162 مازندران
72351168 مازندران
72351190 مازندران
72351293 مازندران
72351302 مازندران
72351432 مازندران
72351511 مازندران
72351546 مازندران
72351575 مازندران
72351616 مازندران
72351657 مازندران
72351659 مازندران
72351677 مازندران
72351678 مازندران
72351685 مازندران
72351710 مازندران
72351737 مازندران
72351773 مازندران
72351801 مازندران
72351860 مازندران
72351875 مازندران
72351878 مازندران
72351896 مازندران
72351967 مازندران
73351162 مازندران
73351212 مازندران
73351226 مازندران
73351282 مازندران
73351322 مازندران
73351392 مازندران
73351435 مازندران
73351721 مازندران
73351752 مازندران
73351773 مازندران
73351789 مازندران
72361006 مرکزی
72361007 مرکزی
72361022 مرکزی
72361053 مرکزی
72361059 مرکزی
72361071 مرکزی
72361082 مرکزی
72361111 مرکزی
72361113 مرکزی
73361019 مرکزی
72371073 هرمزگان
72371102 هرمزگان
72371123 هرمزگان
72371128 هرمزگان
72371168 هرمزگان
72371170 هرمزگان
72371180 هرمزگان
72371186 هرمزگان
72371186 هرمزگان
73371013 هرمزگان
73371018 هرمزگان
73371029 هرمزگان
73371033 هرمزگان
73371050 هرمزگان
73371053 هرمزگان
72391006 یزد
72391033 یزد
73391013 یزد

اشتراک در:

افزودن نظر شما