رمضان، ماه میهمانی خدا
1402-01-03
توسط

رمضان، ماه میهمانی خدا

استشمام عطر خوشبوی رمضان، از پنجره ملکوتی شعبان گوارای وجود پاکتان.

حلول ماه رمضان مبارک.

اشتراک در:

افزودن نظر شما