پرداخت از طریق موبایل
mobile-payment

پرداخت موبایلی (MOBILE)

  • ارائه درگاه پرداخت موبایلی
  • ارائه خدمات متنوع از طریق MPOS
  • خدمات گوناگون همانند پرداخت قبوض ،قبوض خاص،خرید شارژ و ... از طریق موبایل