اطلاعیه شماره (8) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ ثبت اطلاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه) و اعلام سازمان امور مالیاتی کشور  دفاتری که تا کنون موفق به ثبت اطلاعات پایانه فروشگاهی (صندوق فروش)نشده اند در اسرع وقت اقدام فرمایند.

 به اطلاع میرساند با توجه به الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی دفاتر بر اساس استاندارهای سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در خصوص  ساماندهی دستگاه های کارتخوان ، از ابتدای بهمن ماه سال جاری دفاتری که این مراحل (راهنمای ثبت پایانه فروشگاهی (صندوق فروش))را طی نکرده باشند در ارایه خدمات دچار مشکل خواهند شد.

 لذا خواهشمند است حداکثر تا پایان 20 شهریور ماه 1400 نسبت به انجام فرآیند های مربوطه اقدام فرمایند.

تذکر مهم:
تعدادی از دفاتر در هنگام ثبت نام در سایت امور مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی کد اسیک خود را درست انتخاب نکرده اند لذا نیاز است نسبت به اصلاح کد مربوطه به شرح ذیل اقدام و با مراجعه به ممیز خود مجددا به مرحله 45 برگشته و براساس راهنمای زیر صندوق خود را ثبت نمایند.

نام کدISIC :پیشخوان دولت کد: L7511083

نکته مهم : کلیه دفاتری که پیرو اطلاعیه های قبلی نسبت به اخذ سریال اقدام کرده بودند و کلیه مراحل مندرج در راهنما را انجام داده اند نیازی به اقدام جدید ندارند

 
**بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات اعلام شده ، مستندات و دفاتر قانونی دفتر از سوی سازمان مالیاتی برای سال مالی 99 , 1400 مورد بررسی  قرار نخواهد گرفت**

 

راهنمای ثبت پایانه فروشگاهی (صندوق فروش))