اطلاعیه مهم واحد بانکداری کانون در خصوص بروزرسانی ،پایانه های فروش (POS) وِیژه پیشخوان , همچنین افزونه PCPOS

به اطلاع مي رساند، فرآیند بروزرسانی تمامی دستگاه های پایانه فروش (پوز) پیشخوان از تاریخ 06/07/96 آغاز خواهد شد.

به اطلاع مي رساند، فرآیند بروزرسانی تمامی دستگاه های پایانه فروش (پوز) پیشخوان از تاریخ 06/07/96 آغاز خواهد شد.

همچنین دفاتری که از سرویس PCPOS نیز استفاده می کنند نیاز است افزونه خود را نیز بروزرسانی نمایند.

شایان ذکر است در اولین استفاده از دستگاه پایانه فروش (POS) عملیات بروزرسانی آغاز خواهد شد زمان مورد نیاز برای بروزرسانی 5 دقیقه است . خواهشمند است در این مدت از خاموش کردن یا قطع ارتباط دستگاه خودداری نمائید.

توجه: 

بعد از بروزرسانی نسخه ، حتما نسبت به دریافت"" شروع به کار ""برروی پایانه فروش (POS) اقدام فرمایید.

نحوه دریافت شروع به کار:

گزینه F1

منوی فروشنده

وارد کردن رمز

گزینه 3

شروع به کار

مشاهده سایر اطلاعیه های واحد بانکداری

واحد بانکداری الکترونیک کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت