اطلاعیه شماره (12)/هشدار در خصوص سوء استفاده های احتمالی

اخیرا مشاهده شده است که به نام شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان(واحد بانکداری کانون دفاتر پیشخوان دولت) برای ارایه سرویس سوییچ خودپرداز مبالغی اخذ می گردد، بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت و متقاضیان سوییچ بانکی شتابی میرساند این شرکت جهت اتصال به سوییچ به هیچ عنوان مبلغی دریافت ننموده و ارایه سوییچ بانک های آینده و رفاه به صورت رایگان می باشد.

شایان ذکر است در صورتی که به هر دلیلی نیاز به اخذ مبلغ باشد در قبال صدور پیش فاکتور و واریز به حساب شرکت انجام خواهد شد. و هرگونه پرداخت خارج از چارچوب فوق فاقد اعتبار می باشد.

واحد بانکداری الکترونیک کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت