روش ارتباطی برای پذیرندگان دفاتر پیشخوان دولت:
  1. مراجعه به سایت iec24.com و Epishkhan.org و مطالعه اطلاعیه های سایت های مذکور.
  2. مراجعه به سایت iec24.com و آشنایی با خدمات پرداخت و بانکی شرکت پیشخوان الکترونیک در دفاتر پیشخوان دولت.
  3. تماس با شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان با شماره 66430554-021
  4. سامانه پیامکی به شماره 500043200 ، 100043200 و 300002318
  5. ارائه بروشور الکترونیکی آموزشی استفاده از دستگاه کارتخوان در درگاه Epishkhan.ir و سایت IEC24.com
  6. ارائه فیلم آموزش های کاربردی جهت راه اندازی و آموزش استفاده از خدمات در سایت Epishkhan.ir و IEC24.com
باتشکر
معاونت پرداخت