خدمات پرداخت اینترنتی (IPG)

1- ارائه درگاه پرداخت اینترنتی

ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به سازمان ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی

امکان سفارشی سازی درگاه پرداخت اینترنتی بر اساس نوع فعالیت سازمان ها

2-خدمات پشتیبانی

ارائه خدمات اعم از راه اندازی و پشتیبانی درگاه پرداخت اینترنتی

3-خدمات قابل ارائه

پرداخت شناسه متمرکز خزانه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی

پرداخت قبوض و خرید شارژ از طریق درگاه پرداخت اینترنتی

پرداخت قبوض خاص از طریق درگاه پرداخت اینترنتی

ارائه درگاه پرداخت اینترنتی برای باشگاه مشتریان (loyalty)

شرکت های گروه

شرکای تجاری

Arrow
Arrow
Slider