آیین رونمایی از صدور صورتحساب الکترونیکی و پایانه فروشگاهی در دفاتر پیشخوان دولت

فرصت عملیاتی شدن سامانه مالیاتی تا اردیبهشت

لزوم الکترونیکی شدن نظام مالیات ستانی کشور

دفاتر پیشخوان دولت؛ بازوی اجرایی دولت

برنامه کشیک ایام نوروز 98 شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان

قوانین و مقررات پذیرندگان

زمان بندی تسویه با پذیرندگان فروشگاهی

الزام پایش اطلاعات پذیرندگان

فروش تعداد محدودی دستگاه خودپرداز مدل NCR (دیواری و سالنی) با شرایط ویژه به صورت نقدی و اقساط (ویژه)

فراخوان اتصال به سوییچ بانک آینده (جدید)

فراخوان واگذاری دستگاه خودپرداز به صورت امانی(جدید)

برنامه کشیک ایام نوروز شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان

قابل توجه دفاترمحترم پیشخوان دولت متقاضی دستگاه پوز(خواهشمنداست ،هرچه سریعترنسبت به تکمیل نواقص اعلام شده اقدام نمایند.) 

اطلاعیه شماره (15)واحد بانکداری الکترونیک (پیشخوان الکترونیک)/ در خصوص نصب پایانه های فروش و سرویس تاییدیه تحصیلی

اطلاعیه شماره (14)واحد بانکداری الکترونیک (پیشخوان الکترونیک)/بروزرسانی پایانه های فروش پیشخوان

اطلاعیه شماره (13)واحد بانکداری الکترونیک (پیشخوان الکترونیک)/ در خصوص لزوم ارسال قرارداد و مدارک حداکثر تا 20 آبان ماه

اطلاعیه شماره (12)/هشدار در خصوص سوء استفاده های احتمالی

اطلاعیه شماره (11)/بروزرسانی پایانه های فروش پیشخوان(POS)

اطلاعیه شماره (10)/ در خصوص لزوم ارسال قرارداد و مدارک حداکثر تا پایان مرداد96

اطلاعیه مهم واحد بانکداری کانون در خصوص بروزرسانی ،پایانه های فروش

شرایط و فرم درخواست اتصال دستگاه های خودپرداز به سوییچ بانک آینده و رفاه

 

شرکت های گروه

شرکای تجاری

Arrow
Arrow
Slider